سامانه ۱۵۰۴ آماده دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص حریق و تخریب و تجاوز به عرصه‌های منابع‌طبیعی

سیل و درختان

جنگلها و درختان اینگونه از انسان ها در مقابل سیل محافظت می کنند.
درحال بارگزاری
چاپ اين صفحه