سامانه ۱۵۰۴ آماده دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص حریق و تخریب و تجاوز به عرصه‌های منابع‌طبیعی

خرس و حریق

خرسی كه در آتش‌سوزی جنگل نجات پيدا كرد،
از كسی كه نجاتش داد بود جدا نمی‌شد...
درحال بارگزاری
چاپ اين صفحه