خرس و حریق

خرسی كه در آتش‌سوزی جنگل نجات پيدا كرد،
از كسی كه نجاتش داد بود جدا نمی‌شد...
درحال بارگزاری
چاپ اين صفحه