رفع تصرف از اراضی ملی و اعاده به وضع سابق

فرمانده یگان حفاظت اداره خبر داد:
آزادسازی 17990 مترمربع از اراضی ملی
1399/07/19

به روز رسانی لیست بهره برداران سامانه عرفی ییلاقی و قشلاقی رحمت آباد

مسئول واحد فنی خبر داد:
به روز رسانی لیست بهره برداران سامانه عرفی ییلاقی و قشلاقی رحمت آباد
1399/07/20

به روز رسانی لیست بهره برداران سامانه های عرفی گلستانکوه و قلعه بابامحمد

مسئول واحد فنی خبر داد:
به روز رسانی لیست بهره برداران دو سامانه عرفی گلستانکوه و قلعه بابا محمد
1399/07/06

تخریب یک دهنه کوره زغال غیرمجاز

فرمانده یگان حفاظت اداره خبر داد:
تخریب یک دهنه کوره زغال غیرمجاز
1399/07/06

برگزاری جلسه توجیهی تهیه طرح مرتعداری در روستای خم پیچ

مسئول واحد فنی اداره خبر داد:
برگزاری جلسه توجیهی تهیه طرح مرتعداری در روستای خم پیچ
1399/07/05
 

برداشت 8 تن کتیرا از مراتع شهرستان

مسئول واحد بهره برداری اداره خبر داد:
برداشت 8 تن کتیرا از مراتع شهرستان
1399/06/31

مرمت چشمه در مرتع تیدجان

مسئول واحد فنی اداره خبر داد:
مرمت یک باب چشمه در سامان عرفی  تیدجان
1399/06/20

برپایی میز خدمت در روستای رحمت آباد

رئیس اداره خبر داد:
برگزاری میز خدمت در روستای رحمت آباد
1399/06/17

برگزاری جلسه توجیهی اجرای طرح مرتعداری در روستای خشکرود

مسئول واحد فنی اداره خبر داد:
برگزاری جلسه توجیهی اجرای طرح مرتعداری در روستای خشکرود
1399/06/01
 

برگزاری جلسه توجیهی اجرای طرح مرتعداری در روستاهای ویست و کهرت

مسئول واحد فنی اداره خبر داد:
برگزاری جلسه توجیهی اجرای طرح مرتعداری در روستاهای ویست و کهرت
1399/05/30
 
صفحه 5 از 22 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>