برگزاری جلسه توجیهی اجرای طرح مرتعداری در روستای سنگ سفید

مسئول واحد فنی اداره خبر داد:
برگزاری جلسه توجیهی اجرای طرح مرتعداری در روستای سنگ سفید
1399/05/25

برگزاری جلسه توجیهی اجرای طرح مرتعداری در روستاهای دوشخراط و حاجی آباد

مسئول واحد فنی اداره خبر داد:
برگزاری جلسه توجیهی اجرای طرح مرتعداری در روستاهای دوشخراط و حاجی آباد
1399/05/21


برگزاری جلسه توجیهی اجرای طرح مرتعداری در روستای حسن آباد

مسئول واحد فنی اداره خبر داد:
برگزاری جلسه توجیهی اجرای طرح مرتعداری در روستای حسن آباد
1399/05/07

برگزاری جلسه با موضوع بررسی مسائل و مشکلات شرکت تعاونی منابع طبیعی

مدیرعامل شرکت تعاونی منابع طبیعی اداره خبر داد:
برگزاری جلسه پیرامون مسائل و مشکلات شرکت تعاونی منابع طبیعی با حضور معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی اداره کل
1399/04/25

اقدامات انجام شده توسط شرکت تعاونی منابع طبیعی شهرستان

مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی و منابع طبیعی خوانسار خبر داد:
اقدامات انجام شده توسط شرکت تعاونی کشاورزی و منابع طبیعی خوانسار در سال گذشته
1399/04/23

برگزاری جلسه تعیین تکلیف پروانه های چرا

مسئول فنی اداره خبر داد:
برگزاری  جلسه جهت تعیین تکلیف پروانه های چرا در روستای سنگ سفید
1399/04/22

آمادگی کامل نیروهای یگان برای مقابله با هرگونه حریق در سطح مراتع

فرمانده یگان حفاظت اداره‌ خبر داد:
آمادگی کامل نیروهای یگان برای مقابله با هرگونه حریق در سطح مراتع
1399/04/16

برگزاری کلاس آموزشی در روستاهای شهرستان

مسئول آموزش و ترویج اداره خبر داد:
برگزاری کلاس آموزشی با موضوع بهره برداری کتیرا و پیشگیری از حریق
1399/04/11

وقوع حریق در مراتع شهرستان

فرمانده یگان حفاظت اداره خبر داد:
وقوع حریق در مراتع شهرستان به مساحت 6 هکتار
1399/03/31
 

برگزاری جلسه هماهنگی اداره

روابط عمومی اداره خبر داد
برگزاری جلسه هماهنگی اداره
1399/03/12

صفحه 6 از 22 << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>