اجرای حکم تخریب کوره زغال غیرمجاز

فرمانده یگان اداره خبر داد:
تخریب یک باب کوره زغال غیرمجاز به همراه اتاقک در اراضی ملی به همراه فیلم
1398/04/30

علیرضا دلشاد فرمانده یگان حفاظت اداره گفت: در پی هماهنگی به عمل آمده با دادستان محترم یک باب کوره زغال به همراه یک واحد اتاقک مستحدثه در اراضی ملی پلاک 46 اصلی بخش 7 موسوم به خشکرود تخریب گردید.
درحال بارگزاری