بررسی پروژه های مرتبط با ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری و راه و شهرسازی

روابط عمومی اداره خبر داد:
بررسی پروژه های مرتبط با ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری و راه و شهرسازی
1399/10/17


نسرین حقی مسئول روابط عمومی اداره گفت: در راستای همکاری بهتر و همه جانبه و همچنین تثبیت مالکیت دولت بر روی اراضی ملی و دولتی جلسه ای با حضور معاونت عمرانی فرمانداری، معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان و روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری و راه و شهرسازی شهرستان برگزار گردید.
در این جلسه که در دفتر حاج آقا ابن الرضا تشکیل شد به بحث پیرامون مسائل مرتبط با این دو دستگاه پرداخته شد.