دفاع از طرح های مرتعداری شهرستان در جلسه کمیته فنی اداره کل

کارشناس واحد فنی اداره خبر داد:
دفاع از طرح های مرتعداری شهرستان در جلسه کمیته فنی اداره کل
1399/10/18

مریم اسدی کارشناس واحد فنی اداره گفت: در راستای اجرای طرح 9 در 99 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور طرح های مرتعداری این شهرستان در سطح 20 هزار هکتار تهیه و در جلسه کمیته فنی اداره کل دفاع گردید. 
گفتنی است طرح مذکور با عنوان "جهش ۹ در ۹۹" برای تحقق شعار سال و ترسیم نقشه و الگوی راه در منابع طبیعی در 9 بند به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:

۱- کاداستر اراضی
۲- شناسایی و مدیریت تمام ذخیره گاه‌های جنگلی، حصارکشی و بستن مرز ذخیره گاه‌ها و آگهی آن
۳- مدیریت مرتعداری
۴- ساماندهی پارک‌های جنگلی
۵- مدیریت بهره برداری و برداشت محصولات فرعی جنگلی و مرتعی و اجرای طرح‌های زراعت چوب
۶- تعیین تکلیف بهره برداران فاقد قرارداد
۷- ایجاد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی
۸- ساماندهی اتوماسیون ادارای و دولت الکترونیک
۹- استعلام و تعیین عرصه‌های بحرانی، نیمه بحرانی و پرخطر

 
 
درحال بارگزاری