برگزاری جلسه توجیهی اجرای طرح مرتعداری در سامان عرفی قودجان

مسئول واحد فنی اداره خبر داد:
برگزاری جلسه توجیهی اجرای طرح مرتعداری در سامان عرفی قودجان
1399/10/22
 


مریم اسدی مسئول واحد فنی اداره گفت: جلسه توجیهی و به روز رسانی طرح مرتعداری در دهیاری روستای قودجان برگزار گردید
اسدی گفت: در این جلسه که در محل دهیاری روستا تشکیل شد شیوه نامه اصلاحی فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع نیز مورد تشریح قرار گرفت. 
درحال بارگزاری