جلسه مشترک اداره با جهاد کشاورزی، اداره تعاون روستایی و شرکت تعاونی

سرپرست اداره خبر داد:
جلسه مشترک  با مدیرجهاد کشاورزی و رئیس اداره تعاون روستایی و مدیرعامل شرکت تعاونی
1399/11/19

مهدی کیخائی سرپرست اداره گفت: جلسه ای با محوریت این اداره پیرامون موضوعات مرتبط با شرکت تعاونی کشاورزی و منابع طبیعی و توزیع نهاده های دامی با اولویت دام مجریان طرح های مرتعداری و سامانهای عرفی قشلاقی برگزار شد.
درحال بارگزاری