اجرای طرح کاداستر بر روی اراضی ملی

مسئول ممیزی و حدنگاری شهرستان خبر داد:
اجرای طرح کاداستر بر روی 26850  هکتار از اراضی ملی 
1399/11/27

حامد حاجی زکی مسئول ممیزی و حدنگاری اداره گفت: در راستای اجرای طرح 9 در 99 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور کاداستر و در فاز دوم تثبیت مالکیت دولت تعداد 39 ورقه مالکیت دولت به مساحت 26850 هکتار از اراضی ملی از ابتدای سال تاکنون انجام شده است.
حاجی زکی افزود: با احتساب اسناد قبلی و همچنین اسنادی که قبل از طرح فوق الذکر اخذ شده اند مساحت اسناد تک برگ این شهرستان به عدد 63526 هکتار رسیده است.
گفتنی است با اجرای طرح کاداستر، از زمین خواری در مراتع و اراضی ملی جلوگیری و تشکیل پرونده های قضایی به طور چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد.


بازدید : 778 28 بهمن 1399 ساعت 12:05 ب.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری