اجرای مصوبات تفاهمنامه سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری با سازمان ملی زمین و مسکن

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوانسار اعلام کرد:
برگزاری جلسه اجرای تفاهمنامه سازمان متبوع با سازمان ملی زمین و مسکن
1400/6/21

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوانسار گفت : درراستای اجرای مصوبات تفاهمنامه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با سازمان ملی زمین و مسکن جلسه ای با حضور روسای ادارات راه و شهرسازی، ثبت اسناد و املاک و کارشناسان شهرستان در محل سالن جلسات اداره برگزار گردید.
مهدی گیخائی افزود: در این جلسه تصمیمات لازم در خصوص تسریع در اجرای مصوبات تفاهم نامه مذکور اتخاذ گردید.
شایان ذکر است تفاهمنامه سازمان جنگلها، مراتع  و آبخیزداری با سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص تغییر نمایندگی و تعیین تکلیف اراضی ملی داخل و خارج از حریم شهر میباشد که اسناد مالکیت آنها توسط ادارات تابعه شهرستان اخذ گردیده است.

درحال بارگزاری