بازدید میدانی معاونت حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از اراضی مورد درخواست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوانسار اعلام کرد:
بازدید از عرصه های مورد درخواست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار با حضور معاونین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
1400/7/10

با حضور معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ،مسئولین و کارشناسان شهرستان بررسی های لازم در خصوص عرصه های مورد درخواست اوقاف در محدوده شش پلاک ثبتی شهرستان خوانسار را انجام دادند و تصمیمات و راهکارهای لازم اتخاذ گردید.
درحال بارگزاری