اجرای صددرصدی پروژه کاداستر اراضی ملی شهرستان خوانسار

کارشناس حفاظت و امور اراضی اداره  اعلام کرد:
پروژه کاداستر اراضی ملی شهرستان خوانسار تکمیل گردید
1400/11/20

حامد حاجی زکی کارشناس مسئول حفاظت و امور اراضی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوانسار اعلام کرد با یاری خداوند و تلاش مجدانه جهت عملیاتی نمودن وظایف محوله در راستای اجرای طرحهای 9 در 99 و 14 در 1400 سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور ، این اداره موفق به اجرای 100 درصدی پروژه کاداستر اراضی ملی پلاکهای ثبتی شهرستان گردید.
 
گفتنی است با توجه به رسالت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در قبال تثبیت مالکیت دولت بر انفال و منابع طبیعی و اراضی ملی و دولتی یعنی تشخیص اراضی ملی و دولتی و تفکیک آن از مستثنیات اشخاص و نهایتا دریافت سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان متبوع این وظیفه مهم در چارچوب مقررات سازمانی به معاونت حفاظت و امور اراضی و به تبع آن ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنفیذ گردیده است. شهرستان خوانسار با وسعتی بالغ بر 95300 هکتار یکی از 28 شهرستان استان اصفهان می باشد.
از این مقدار 1224 هکتار به عنوان محدوده قانونی شهر و 6889 هکتار به عنوان حریم شهر اطلاق می گردد.
به استثنای محدوده قانونی شهر، مابقی سطح شهرستان به 111 پلاک ثبتی تقسیم شده که میزان 8994/6778 هکتار به عنوان مستثنیات اشخاص و مابقی آن به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده است
درحال بارگزاری