کارشناس امور زمین


 
نام: حامد
نام خانوادگی: حاجی زکی
تحصیلات: کارشناس ارشد جنگلداری
پست سازمانی: کارشناس امور اراضی
 
Mail: 
 
 
شرح وظایف:

 • تثبیت مالکیت دولت بر روی اراضی ملی (تفکیک بین اراضی ملی و مستثنیات)
 • تهیه نقشه اجرای قانون ماده 56 یا ماده 2 قانون حفظ و حمایت از  منابع طبیعی و ذخایر جنگلی 
 • پاسخ به استعلام های واصله در رابطه با پلاکهای واقع شده در حوزه استحفاظی شهرستان
 • اجرای مادتین 13 آئین نامه قانون ملی شدن جنگلها و 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها به منظور اخذ سند رسمی بر روی اراضی ملی متعلق به دولت
 • تحویل اراضی واگذاری به منظور اجرای طرحهای کشاورزی، دامداری و صنعتی
 • تحویل اراضی ملی واقع در محدوده روستاها در قالب طرح هادی به بنیاد مسکن
 • تحویل اراضی ملی واقع در محدوده شهرها به اداره راه و شهرسازی یا شهرداری ها
دیگر سمت ها:
 • عضو کمیسیون ماده واحده شهرستان
 • طراح سایت
 • مسئول بخش فناوری اطلاعات
 • مسئول کمیسیون ماده 34
 • مسئول سامانه دادور
 • رابط ایثارگران
 • رابط بسیج
 
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
چاپ اين صفحه