کارشناس امور مالی


 
نام: نسرین
نام خانوادگی: حقی
تحصیلات: کارشناسی حسابداری
پست سازمانی: حسابدار - جمعدار اموال
 

 
 
شرح وظایف:

  • پیگیری و جذب اعتبارات جاری و عمرانی
  • پرداخت هزینه های جاری و پروژه های عمرانی اداره
  • ثبت اعتبارات جذب شده و هزینه ها و ارسال تراز و صورت مغایرات بانکی به صورت ماهیانه
  • دفترداری اموال اداره
  • تهیه اسناد مالی و ارائه به اداره کل استان
  • ارسال اطلاعات مودیان مالیاتی به صورت فصلی در راستای ماده 169 مکرر مالیاتهای مستقیم
دیگر سمت ها:
  1. رابط امور اداری
  2. جمعدار اموال
  3. مدیر سایت اداره
درحال بارگزاری
چاپ اين صفحه