کارشناس مرتع و امور فنی


 
نام: مریم
نام خانوادگی: اسدی
تحصیلات: دکتری مدیریت جامع حوزه آبخیز
پست سازمانی: کارشناس جنگل و مرتع
 

 
 
 
شرح وظایف:

  • نظارت بر ممیزی مراتع و صدور پروانه مرتعداری بهره برداران ذیحق
  • مدیریت چرا و کنترل پروانه چرا 
  • تهیه و اجرای طرح های مرتعداری
  • بیمه مراتع
  • مدیریت تعادل دام و مرتع
  • تولید و تهیه بذور گیاهان مرتعی و نهال به منظور پشتیبانی از طرح های مرتعداری
  • اجرای برنامه های حفاظتی ذخایر جنگلی
  • ترویج و آموزش مسائل مرتع و بهره برداری
دیگر سمت ها:
  • ناظر طرح های مرتعداری و جنگلکاری
  • کارشناس تمدید پروانه
 
درحال بارگزاری